• uk.gif
  • usa.gif
  • dk.gif
  • it.gif

Vælg sprog

Mere end 20 års design og innovation af husstandsmøller.

Produktivitet. Stabilitet. Sikkerhed. Kontrol.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Rigtig placering giver større udbytte

De afgørende forhold for placeringen af en husstandsmølle er den mest udbredte vindretning, lokale læforhold og planlovens krav om at møllen skal stå i umiddelbar tilknytning til bestående bygninger.

Den bedste placering af møllen er, hvor landskabet er åbent i den mest udbredte vindretning. Det kan variere lokalt, men vil være mod vest til sydvest. 

header-images_0002_Layer-9.jpg

Placering af mølle

Jo mere åbent der er foran møllen i vindretningen, jo bedre. Beregninger viser, at for en mølle med en navhøjde på 18 m som Gaia-Wind husstandsmøllen, vil et læhegn med en højde på 10 m, der står 100 m foran møllen i vindretningen, reducere møllens produktion med 40%. For en lavere mølle med en navhøjde på 10 m, vil produktion falde til under 20%

De lokale vindforhold og lægivere har altså den største betydning for placeringen af en husstandsmølle. Hvor stor betydning en ’god placering’ har, kan vi vise med et regneeksempel:

Vindens energi kan udregnes som en funktion af vindens hastighed. Formlen er E=kv3.
Hvis vindhastigheden er 5 m/s og stiger med 5%, så kommer vindens hastighed op på 5,25 m/s.

  • E ved 5 m/s  E = 53 = 125k
  • E ved 5% mere vind  E = k5,253 = 144,7k
  • Stigningen i energien er (144,7-125)/125x100=15,7%

En placering med blot 5% mere vind kan altså give et udbytte, der er 15,7% større!
En tommelfingerregel er at for hver 5 m højden øges, forøges vindens hastighed med 5%.

Follow us on the following networks:

Back to top of page

cta-image001.jpg

Gaia-Wind er økonomisk rentabel vedvarende energi.

Gaia-Wind 133 er den husstandsmølle, der leverer den markant højeste ydelse under de danske vindforhold og er den ideelle mølle til den selvforsynende familie, der selv tager ansvar

Læs her hvorfor

cta-image002.jpg

Vær opmærksom når møller sammenlignes.

En sammenligning af husstandsmøller kan være svær at finde hoved og hale i, hvis du ikke er helt klar over, hvad der påvirker produktiviteten. Her er en kort gennemgang af et par vigtige forskelle.

Find ud af hvorfor Gaia-Wind vinder

cta-image003.jpg

Egen mølle er god økonomi, men pas på reglerne.

Vi gennemgår de to afregningsformer, der er gældende for husstandsmøller i Danmark, og vi ser på hvordan de må bruges og på de økonomiske konsekvenser af dem.

Læs om det økonomiske grundlag