• uk.gif
  • usa.gif
  • dk.gif
  • it.gif

Vælg sprog

Mere end 20 års design og innovation af husstandsmøller.

Produktivitet. Stabilitet. Sikkerhed. Kontrol.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilslutning til elnettet

Tilslutningen til elnettet sker gennem ejendommens elinstallation på hovedmåleren, hvor der foruden den sædvanlige købsmåler også er installeret en salgsmåler. Afregning for den del af elproduktionen, der sælges Husstandsmøller er undtaget de almindelige regler for afregning af produktionen fra vindmøller. I »Bekendtgørelse om tilslutning og prisafregning for vindmøller«, april 2001, er følgende fastsat: »Elektricitet, der leveres til elnettet, fra en vindmølle, som er tilsluttet egen forbrugsinstallation, og som har en installeret effekt på 25 kW eller derunder, afregnes af netvirksomheden til en pris på 60 øre pr. kWh indtil videre«.
 
Ved ændringen af elforsyningsloven i juni 2004 fastsættes i § 56 b, at husstandsmøller (maks. 25 kW) – uanset tilslutningstidspunktet – får et pristillæg, der fastsættes således, at pristillægget og den fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kWh. Denne lovændring trådte i kraft 1. januar 2005.
Der betales ikke el- og CO2-afgifter af den el, der forbruges direkte fra vindmøllen. Der skal heller ikke betales moms af egetforbruget, med mindre man er momsregistreret. Er man momsregistreret, er der særlige regler, som er beskrevet i skatte- og momsvejledningen. Der skal til gengæld betales skat af egetforbruget fra vindmøllen. Regler for denne beskatning er senest afklaret i en Landsskatteretskendelse fra 2. oktober 2003. I kendelsen fastslås det, at værdien af den direkte forbrugte el fastsættes til den værdi, der kunne opnås ved salg til elforsyningsselskabet. Denne værdi svarer ifølge Landsskatteretten til produktionsprisen på el fra husstandsmøllen. Skatte- og momsvejledningen findes på www.dkvind.dk.

Follow us on the following networks:

Back to top of page

cta-image001.jpg

Gaia-Wind er økonomisk rentabel vedvarende energi.

Gaia-Wind 133 er den husstandsmølle, der leverer den markant højeste ydelse under de danske vindforhold og er den ideelle mølle til den selvforsynende familie, der selv tager ansvar

Læs her hvorfor

cta-image002.jpg

Vær opmærksom når møller sammenlignes.

En sammenligning af husstandsmøller kan være svær at finde hoved og hale i, hvis du ikke er helt klar over, hvad der påvirker produktiviteten. Her er en kort gennemgang af et par vigtige forskelle.

Find ud af hvorfor Gaia-Wind vinder

cta-image003.jpg

Egen mølle er god økonomi, men pas på reglerne.

Vi gennemgår de to afregningsformer, der er gældende for husstandsmøller i Danmark, og vi ser på hvordan de må bruges og på de økonomiske konsekvenser af dem.

Læs om det økonomiske grundlag